Vertrouwenspersonen

Binnen SSV Ons Genoegen vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Respect verdien je met goed gedrag. Soms komt het helaas voor dat het gedrag van een lid te ver gaat en dat andere leden hiervan hinder ondervinden. Je voelt je niet meer veilig.

Omschrijving van ongewenst gedrag:

• Fysieke agressie (bv vastgrijpen, slaan)
• Psychische agressie/intimidatie (bv dreigen, achtervolgen, chanteren, pesten)
• Seksuele intimidatie (bv nafluiten, opmerkingen maken, aanranden, verkrachten)
• Discriminatie (bv huidskleur, geloof, seksuele voorkeur)

Wanneer één van bovenstaande zaken jou overkomt en jezelf niet meer weet hoe je met de situatie om moet gaan, dan kun je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over! Dat kan bijvoorbeeld met andere leden, begeleiders, bestuur of ouders. Ook kun je contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Wij hebben twee vertrouwenspersonen, één dame en één heer.

De vertrouwenspersoon heeft tot taak het in stand houden en verbeteren van de omgangsvormen waardoor het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid geborgd blijft. De vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen bij een incident. Hij/zij tracht door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te vinden voor de gemelde klacht. Je kunt bij hun terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op wordt gereageerd.

Belangrijk is dat je snel melding maakt van een incident. Hierdoor kan er snel een einde gemaakt worden aan een ongewenste situatie.

 

Contactgegevens

Somervaartpad 2
7421 HZ Deventer
info@ssvonsgenoegen.nl
0570-655005

Openingstijden

Dinsdagavond: 19:00-23.00 uur
Donderdagavond: 19:00-23.00 uur
Zondagochtend: 09:30-14.00 uur
Meer details over onze openingstijden

Blijf in contact

SSV Ons Genoegen 2024. All Rights Reserved.