Lid worden

LID WORDEN, DE PROCEDURE

1: INTRODUCÉ

Via de website meld je je aan voor een intakegesprek. Je bent dan introducé. De secretaris maakt met jou een afspraak voor de intake. Je ontvangt hiertoe vooraf een aantal formulieren met vragen. Deze vragen moet je beantwoorden en vormen de basis voor het intakegesprek.
Neem voor de intake een legitimatiebewijs mee, je ID-bewijs of paspoort. Je rijbewijs is in dit geval geen geldig legitimatiebewijs.
Na de intake word je door ons pand geleid en kun je enkele proefschoten lossen onder leiding van een instructeur.
Als introducé doorloop je vervolgens een opleidingstraject van vijf lessen. Hierna ben je theoretisch in staat zelfstandig te schieten met een luchtwapen. De kosten van het introducé-traject bedragen eenmalig € 25.

2: ASPIRANT

Nadat je het introducé-traject succesvol hebt doorlopen, kun je aangeven daadwerkelijk lid te willen worden van onze vereniging. Alvorens dit traject wordt ingegaan dient een VOG-verklaring overlegd te worden, dit is een vereiste. De VOG moet de indicatie ‘geen bezwaar voor beoefening schietsport’ aangeven. De kosten van een VOG bedragen circa € 35.
Vervolgens word je gedurende een periode van zes maanden aspirant lid. De kosten bedragen eenmalig € 25. Je vervolgt in deze periode misschien je weg door onder begeleiding te starten met het schieten met klein kaliber vuurwapens.
Tijdens deze periode word je ‘geballoteerd’. Van jouw toelating wordt mededeling gedaan binnen de vereniging. Ieder stemgerechtigd lid kan, onder opgaaf van redenen, bij het Bestuur bezwaar maken tegen de toelating.
Vóór afloop van de aspirant-periode besluit uiteindelijk het Bestuur of je als lid wordt toegelaten.

3: LIDMAATSCHAP AANVRAGEN

Nadat het Bestuur besloten heeft jou het lidmaatschap aan te bieden, neemt de secretaris contact met je op.
Van de secretaris ontvang je vervolgens een aantal formulieren waaronder een machtiging voor het automatisch afschrijven van de jaarlijkse contributie.
Er zijn geen eenmalige kosten verbonden aan het lidmaatschap van onze vereniging. Wel zijn er eenmalige inschrijfkosten verbonden aan het lidmaatschap van de KNSA, deze bedragen € 42,50.
De jaarlijkse contributie is vervolgens opgebouwd uit een deel contributie voor de vereniging en een deel contributie voor de landelijke bond, de KNSA. Onderstaand voorbeeld betreft een senior lid.

• Lidmaatschap vereniging € 95
• Lidmaatschap KNSA € 42,50

Voor jeugdleden gelden andere tarieven:

• Lidmaatschap vereniging € 65
• Lidmaatschap KNSA t/m 17 jaar € 17
• Lidmaatschap KNSA 18 t/m 20 jaar € 22

Bovenstaande KNSA prijzen zijn indicatief, en kunnen wijzigen. Actuele prijzen staan op de KNSA website.

4: DEFINITIEF LID

Je wordt definitief lid als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Contactgegevens

Somervaartpad 2
7421 HZ Deventer
info@ssvonsgenoegen.nl
0570-655005

Openingstijden

Dinsdagavond: 19:00-23.00 uur
Donderdagavond: 19:00-23.00 uur
Zondagochtend: 09:30-14.00 uur
Meer details over onze openingstijden

Blijf in contact

SSV Ons Genoegen 2024. All Rights Reserved.