Lid worden

LID WORDEN, DE PROCEDURE

1: INTRODUCÉ

Via de website meld je je aan voor een intakegesprek. Je bent dan introducé. De secretaris maakt met jou een afspraak voor de intake. Je ontvangt hiertoe vooraf een aantal formulieren met vragen. Deze vragen moet je beantwoorden en vormen de basis voor het intakegesprek.
Neem voor de intake een legitimatiebewijs mee, je ID-bewijs of paspoort. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs!
Na de intake word je door ons pand geleid en kun je enkele proefschoten lossen onder leiding van een instructeur.
Als introducé doorloop je vervolgens een opleidingstraject van 5 lessen. Hierna ben je theoretisch in staat zelfstandig te schieten met een luchtwapen. De kosten van het introducé-traject bedragen eenmalig € 25.

2: ASPIRANT

Nadat je het introducé-traject succesvol hebt doorlopen, kun je aangeven daadwerkelijk lid te willen worden van onze vereniging. Alvorens dit traject wordt ingegaan dient een VOG-verklaring overlegd te worden, dit is een vereiste. De VOG moet de indicatie ‘geen bezwaar voor beoefening schietsport’ aangeven. De kosten van een VOG bedragen circa € 35.
Vervolgens word je gedurende een periode van 6 maanden aspirant lid. De kosten gedurende deze periode bedragen eenmalig € 25. Je vervolgt gedurende deze periode misschien je weg door onder begeleiding te starten met het schieten met klein kaliber vuurwapens.
Tijdens deze periode word je ‘geballoteerd’. Een ballotage is een stemming over de vraag of iemand als lid kan worden toegelaten tot een vereniging.
Vóór afloop van de aspirant-periode besluit het Bestuur, mede op basis van het advies van de ballotagecommissie, of je als lid wordt toegelaten.

3: LIDMAATSCHAP AANVRAGEN

Nadat het Bestuur besloten heeft jou het lidmaatschap aan te bieden, neemt de secretaris contact met je op.
Van de secretaris ontvang je vervolgens een aantal formulieren waaronder een machtiging voor het automatisch afschrijven van de jaarlijkse contributie.
Er zijn geen eenmalige kosten verbonden aan het lidmaatschap van onze vereniging. Wel zijn er eenmalige inschrijfkosten verbonden aan het lidmaatschap van de KNSA, deze bedragen € 42,50.
De jaarlijkse contributie is vervolgens opgebouwd uit een deel contributie voor de vereniging en een deel contributie voor de landelijke bond, de KNSA. Onderstaand voorbeeld betreft een senior lid.

• Lidmaatschap vereniging € 95
• Lidmaatschap KNSA € 42,50

Voor jeugdleden gelden andere tarieven, deze liggen beduidend lager.

4: DEFINITIEF LID

Je wordt definitief lid als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Contactgegevens

Somervaartpad 2
7421 HZ Deventer
info@ssvonsgenoegen.nl
0570-655005

Openingstijden

Dinsdagavond: van 19.00 tot 21.00
Donderdagavond: van 19.00 tot 21.00
Zondagochtend: van 09.30 tot 13.00
Voor de jeugd is zondag 09.30 tot 11.00 gereserveerd

Blijf in contact

SSV Ons Genoegen 2022. All Rights Reserved.